Vad händer om vi vänder på steken?

En gång i tiden var skolan dörren till världen för många barn och unga. Idag tycker de flesta barn att allt som är nytt och spännande sker utanför skolan.

Vad händer om vi kastar om det hela och möter barnen på en arena där de helst vill vara, på nätet? Vad händer om vi skapar en undervisningsform som är relevant igen?

Eleven i centrum

Den ”flippade” skolan och Flippen.

Den flippade skolan är en lärplattform som bygger på idéer om blandat lärande och flexibelt lärande.

I den andan har vi tillsammans med stöd från Kraftkällan skapat Flippen – en superenkel, digital lärplattform som utmanar den gamla fysiska skolan. Flippen har fått bifall och lovord från bland andra Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det bästa av allt.

Alla elever och pedagoger har gratis tillgång till Flippens basfunktioner!

Flippen ger skolan och lärare bättre pedagogiska möjligheter. Och den ger eleverna större chans att utvecklas i egen takt, ibland helt på distans.

Flippen innebär också att lärare kan samarbeta kring lektionernas innehåll och presentation, vilket ytterligare ökar chansen till högre kvalitet i undervisningen.

Med Flippens hjälp kan lärare och elever dessutom samarbeta över kommungränser, över hela riket. Och det finns inget som hindrar att man upprättar samarbete med andra skolor, pedagoger och elever i andra länder.

Så här kommer du igång.

1. Gå till flippen.org.
2. Se filmen.
3. Skapa konto.
4. Bjud in dina klasskamrater, lärare och
läxhjälpare

Med hjälp av Flippen kan eleven…

• ta hjälp av andra elever (”peer learning”)
• hjälpa andra elever
• vara med och bestämma var lektionen ska äga rum (online eller offline, i skolan, i biblioteket eller i hemmet)
• vara med och bestämma när den ska äga rum (i realtid eller vid senare tillfälle)
• få större möjlighet att studera i egen takt
• samarbeta kring vad lektionen ska omfatta
• skapa egna studiegrupper, öppna eller anonyma
• få tillgång till pedagoger som den egna skolan och kommunen inte förfogar över
• samarbeta med elever utanför den egna skolan och kommunen

Med hjälp av Flippen kan läraren…

• skapa lektioner på distans (flippat klassrum)
• spela in lektioner i förväg och publicera dem på flippen.org
• infoga förhandsgjorda demonstrationer och exempel i sina lektioner
• rikta lektioner till olika klasser eller grupper
• sända lektioner i realtid för upp till 50 deltagare (fjärrundervisning)
• föra samtal med alla elever och deltagare med hjälp av text, bild, whiteboard, ljud och video
• skapa kollegiala möten eller sätta ihop andra nätverk
• göra sig tillgänglig för fler skolor än den egna, utan geografiska begränsningar
• skapa en virtuell ”skola” för elever med särskilda behov, till exempel hemmasittare eller elever med neuropsykiatriska diagnoser och på så sätt få alla under samma tak tillsammans med de bästa pedagogerna

Vill du veta mer?

Ring 08-5510 58 48

Hjälp oss