Skolan levererar inte vad samhället kräver.

Omvärlden har sprungit ikapp den svenska skolan. Samhället ställer krav på våra unga som skolan inte längre klarar av att leverera. Problemet drabbar alla – lågpresterande, högpresterande och normalpresterande.

Ingen kan säga exakt hur mycket de olika grupperna överlappar varandra, men Skolverket har räknat ut att vart åttonde barn hamnar i ofrivilligt utanförskap på grund av särskilda behov som skolan inte kan hantera.

Det drabbar alla barn, men som du kan se av bildspelet ovan är det våra högpresterande och lågpresterande barn som skolan sviker mest.

Några besvärande fakta.

• 11% av Sveriges tolvåringar klarar inte kunskapskraven i två eller flera ämnen.1

• 17% av alla i klass 9 saknar behörighet till gymnasiets nationella program.1

• 11% klarar inte gymnasieexamen och knappt 30% saknar behörighet till högskolan.1

Det bidrar till att 13.000 ungdomar varje år knuffas ut i livet med den sorgliga utsikten att inte få jobba en dag i hela sitt liv.2

Det är ett häpnadsväckande slöseri med oförlöst talang, för att inte tala om vad det kostar samhället.

Kostnaden för samhället.

Priset är högt, 144 miljarder kronor årligen.2 Det motsvarar 144 Jas-plan eller 80.000 kronor extra i plånboken för landets alla pensionärer.

Se vad slöseriet kostar din kommun.

Summan är baserad på över hundra olika kostnadsposter för samhället. Allt från framtida försörjningsstöd orsakad av arbetslöshet, sjukdom, missbruk, kriminalitet, sjukvård till förlorade produktionsvärden.

Men det finns hopp.

På regeringens bord ligger två förslag från Skolverket om nationella IT-strategier för skolan (2016). Den grundar sig på en utredning som slår fast att skolan bör ”erbjuda den undervisning som elever har behov av” och att den bör ”ge alla elever en likvärdig tillgång till utbildning”.3

Det låter ju bra. Som vi alla vet är politiker bra på ord men något sämre på att förverkliga dem. Vi på Hem & Skola, däremot, har en lösning

1 Skolverkets statistik 2016.
2 Skandia, Utanförskapets pris.
3 Regeringens kommittédirektiv 2015:112.

 

Hjälp oss